wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności
Producenci
Systemy płatności
  • Paynow
Reklama
  • Orest - Auto Parts
Kontakt

Polityka prywatności

  
Polityka prywatności serwisu www.superkarma.com.pl
 
 
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest DEAL Marzena Chmielewska, firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9481434678, REGON 365031779.

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1) rejestracji konta w sklepie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
2) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
3) przesyłania ofert handlowych, newslettera, informacji o promocjach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
5) rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.
6) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Klient mogą mieć w stosunku do siebie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

7. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/prowadzenia działalności (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy i NIP klienta będącego przedsiębiorcą, IP.

8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

9. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawnione innym podmiotom na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Kategorie podmiotów, którym mogą być udostępniane dane Użytkownika: firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, spedytorzy, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmioty kredytujące, leasingodawcy,  dostawcy systemu ankiet  opiniujących, dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające Administratorowi
prowadzenie działalności gospodarczej.

10.1. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres 
Administratora.
10.3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

11. Czas przetwarzania danych osobowych wynosi:
1) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem i realizacją umów sprzedaży – do czasu przedawnienia roszczeń, których strony mogłyby dochodzić w związku z realizacją umowy,
2) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika, jednak nie dłużej niż do momentu likwidacji sklepu internetowego,
3) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
4) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych określają przepisy.

12.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
12.2. Administrator stosuje szyfrowanie połączeń HTTPS/SSL, wewnętrzne procedury dostępu do przetwarzania danych osobowych, system kopii zapasowych oraz współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, który posiada certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001.

13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.superkarma.com.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ